Full termografiundersøkelse av hest og hund over hele landet


Vi kommer til din stall og utfører en full termografiundersøkelse av hesten i et optimalt miljø. Vi følger strenge retningslinjer for avbildningsteknikker.
Vi tilbyr veterinæranalyse av bildene som sendes til EquineIR™s erfarne veterinærer og ledende spesialister på termografi av hest og hund. Du får da en rapport som du kan lese sammen med din egen veterinær eller hesteekspert.


Systematisk protokoll

En systematisk protokoll er avgjørende for å få godt datamateriale. Det brukes en avtalt, systematisk bildeprotokoll som er angitt av ledende eksperter på feltet. Teknologien har tidligere blitt misbrukt gjennom feil protokoller og manglende grunnkunnskap. Feilaktig bruk har gjort enkelte kritiske til teknologien. Termografi er imidlertid en gyldig medisinsk metode og et verdifullt verktøy for både eier og assistent.


 


Hva kan vår veterinær finne ved en termograferingsrapport?


EquineIR™ er et internasjonalt nettverk av godkjente termografører som har fått opplæring innen termografi av hest. Hesten kan skannes hjemme i stallen.


Kropp

 • øm eller vond rygg
 • problemer i ledd, muskler og skjelett
 • problemer i mykvev
 • asymmetrisk bruk av kroppen
 • muskelslitasje, skader og forstrekninger
 • underliggende, skjulte problemer
 • Hestens høver
 • dårlig blodsirkulasjon i foten
 • fotens balanse og konsekvensene av dårlig balanse for resten av beinet
 • varm hov grunnet infeksjon eller skade
 • lokalisering av hovbyller eller skade

Ben

 • dannelse av overbein
 • smerter
 • aktuelle belastninger eller skade på støtteligament
 • senestrekk – dyp og overfladisk bøyesener
 • leddskade
 • leddbetennelse
 • betennelse og brusk
 • kalde områder med manglende blodtilførsel eller nerveskader
 • Forebygging og underliggende problemer
 • optimal helsekontroll
 • tidlig avdekking av negative forandringer
 • lokalisering av underliggende problemer
 • evaluering av respons på arbeid og trening
 • skjevhet og favorisering av én side
 • behandling av skjulte problemer som ellers kunne medført langvarig eller kronisk skade

Annet

nerveskader
betennelse som ennå ikke har gitt synlige symptomer
hov problemer
muskelskader
gamle skader
ryggproblemer
dårlig blodsirkulasjon
asymmetrisk og holdningsrelatert muskelbruk
ubalanse i fot og lemmer hos unge hester
vurdering av unghester: avdekking av aktivitet i lemmer, skjelettforandringer, smerter i koder og kne osv.
avdekking av årsaken til avvikende atferd
hingsters fertilitet (varme i testikler)